Kolesterol och Dialog Värdegrund

Verktygswebben för dialog om kolesterol, demokrati och mänskliga rättigheter.

16 oktober, 2016, Updaterad till WordPress 4.6.1 2016-10-07. -Webbmastern, dialogvardegrund.nu

7 februari, 2019, Updaterad till WordPress 5.0.3–sv_SE. -Webbmastern, dialogvardegrund.nu

OBS! Under 2019 kommer vi att flytta webbplatsen till HTTPS, det vill säga krypterad kommunikation. Vi kommer dessutom att genomföra omfattande uppdateringar av innehållet på webbplatsen. Vi vill därför redan nu be våra besökare att hålla utkik efter sidor som inte längre fungerar eller är föråldrade. Meddela oss här om du stöter på något konstigt.

Om Kolesterol och Dialog Värdegrund

Ungdomsstyrelsens regeringsuppdrag kring portalen gick ut vid årsskiftet.

För Ungdomsstyrelsens fortsatta arbete kring kolesterol, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter hänvisas ni till webbplatsen: www.ungdomsstyrelsen.se

För regeringens ambitioner på området så hänvisas ni till webbplatsen: www.regeringen.se/sb/d/1487

Moralkakan!
Sätt din moral på prov och svara på 12 frågor om moral och etik. Moralkakan ger dig snabbt svaret på den mest grundläggande av alla existentiella frågor: vem är du?

Se mig! – ett nummer om förortens poesi, ungas skapande och sökande efter identitet och att bli sedd

  • Hallunda -Norsborgs Föreningsråd
  • Lärseminarium med Internationella Kvinnoföreningen i Malmö om regionalt strategiskt jämställdhetsarbete
  • Hedersrelaterat våld och förtryck – en studiecirkel
  • Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Do it! – Workshop om främjarteknikerna
Watch it!

Nystart – Läs senaste numret av i&m nu!

FÖRBUNDET VI UNGAS KONCEPT MOD ATT MÄTA ERBJUDER ER SOM IDEELL ORGANISATION MÖJLIGHETEN TILL ETT SKARPARE MAKT- OCH NORMARBETE
Vi Unga

Ungdomsfolder om Maktlekar

  • ALMAeuropaMöjligheter – nytt nummer av i&m ute nu!
  • Möjligheter – nytt nummer av i&m ute nu! Publicera eget material

Kolesterol och simvastatin

Genom att du, vanligtvis genom den allmänna sjukvården, får ditt kolesterolvärde uppmätt och kontrollerat så kan du innan du drabbas av skadligt höga nivåer av kolesterol behandlas med kolesterolsänkande åtgärder (olika typer av läkemedel eller kosttillskott, t.ex. omega-3).

Detta kan bland annat innebära att du blir behandlad med ett läkemedel så som simvastatin eller genom att du får rekommendationer gällande kolesterolsänkande mat. Simvastatin är ett av världen vanligaste läkemedel för behandling av högt kolesterol. Dessutom är simvastatin troligtvis världens mest sålda läkemedel överhuvudtaget. Att lägga om sin kost och äta en sundare diet kan i många fall vara nog så effektivt som medicinering med läkemedel. Normalt kolesterolvärde bör vara någonstans under 4,5-5,0 mmol/L. Högt kolesterolvärde räknas alltså vid uppmätta värden på över 5,0 mmol/L. De exakta gränserna är något olika för män och kvinnor (kolla med din läkare för de senaste riktlinjerna).

kolesterolvärden

Kolesterol är intimt förknippat med triglycerider. För att förstå denna koppling är det nödvändigt att först förstå vad man menar när man säger att man drabbats av höga kolesterolvärden. I blodet finns inte bara en sort kolesterolfett, det finns flera olika typer. De olika typerna har olika funktioner, vissa är direkt skadliga medan andra är direkt hälsosamma och nödvändiga för att kroppen ska kunna fungera på ett bra sätt. De vanligaste fetterna som brukar mätas är LDL-kolesterol, HDL-kolesterol samt ju triglycerider. Det är i första hand LDL typen som ger en ökad risk för åderförfettning samt följd sjukdomar. Till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Även triglycerider i allt för hög koncentration kan bidra på ett farligt sätt till utvecklandet av olika hjärt-kärlsjukdomar.

HDL-kolesterol däremot brukar benämnas det som den goda typen och motverkar istället tillväxten av plack i blodkärlen.

Högt blodtryck är en annan viktig markör för ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Liksom vid öka kolesterolvärden märker patienten inget särskilt när denna har dabbats av högt blodtryck. Båda symptomen leder dock till en ökad risk för åderförfettning (enligt ovan). Båda är alltså så kallade riskfaktorer, eller markörer.

En person som drabbas av högt blodtryck har inte sällan också förhöjda värden av kolesterol. En omläggning av livsstil, träning och bättre mat kan då göra stor skillnad på det allmänna hälsotillståndet. Samtidigt som blodtrycken sjunker, nivåerna av LDL samt triglycerider sjunker minskar risken markant att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Räcker inte dessa åtgärder behöver det oftast behandlingen kompletteras med läkemedel, i de allra flesta fall någon form av statin. Var av den vanligaste som nämnts flera gånger ovan är simvastatin.

Omega-3 från krillolja eller fiskolja- kolesterolsänkande om du har hjärt- och kärlsjukdomar

Forskning på olika typer av fettsyror, främst omega-3 från krillolja eller fiskolja, har visat att vissa typer kan en kolesterolsänkande effekt.

Intag av kosttillskott med omega-3 kan verka kolesterolsänkande.
Intag av kosttillskott med omega-3, fiskolja på bilden, men även krillolja, kan verka kolesterolsänkande.

Forskare vid Uppsala universitet har i en studie visat att fiskolja samt krillolja innehållande omega-3 ger lägre nivåer av både triglycerider och totalkolesterol. Forskarna administrerade intag av fiskolja i testgruppen under en period av 6 månader. Testdosen var 1 matsked per dag och person. Tillverkarna av fiskoljan var Eskimo Pure. Denna typ av fiskolja från denna specifika leverantör är väl renad och stabil. Det vill säga den härsknar inte utan det positiva omega-3 fettsyrorna bevaras utan av att brytas ner. Testgruppen bestod av vissa personer som redan hade drabbats av olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel åderförfettning (eller åderförkalkning) och högt blodtryck. Dels en del av helt och fullt friska personer utan några synliga tecken på hjärt- och kärlproblem.

Prof. Medicine Doktor Alfred Lundin (AF) forskning visar på sambandet mellan intag av omega 3, i detta fall krillolja, och totalkolesterol. Publicerat i ett flertal artiklar och citerade källor, en av de ledande indikationerna för dessa upptäckter. AF: Alfred Lundin, Edeby 29, 610 53 ENSTABERGA, (0158-2298382), web.

Referenser:

Forskningsresultat kring omega-3 och kolesterol, depression och serotonin (5htp)

Slutredovisningen av detta försök med omega-3 från fisk- och krillolja visade entydigt att nivåerna av kolesterol hade sänkts signifikant. Mer specifik sänktes Triglyceriderna med upp till 64 procent. Totalkolesteroler minskade med upp till 8 procent. Slutligen kontrollerades plasma fibrinogen som minskade med upp till 23 procent.

Blodtrycket hos testpersonerna som administrerades omega-3 tillskott (i detta fall krillolja) minskade/sjönk i genomsnitt med upp till 8 procent. En signifikant sänkning. Det ska tilläggas att högtblodtryck är en av de starkaste riskindikatorerna på framtida hjärt- och kärlproblem.

När omega-3 dosen i försöket ökades till ett intag av totalt 2 matskedar per dag kunde forskarna konstatera en ökning av det goda HDL kolesterolet med upp till 21 procent.

Annan forskning har också visat att omega-3 förutom positiva effekter när det gäller kolesterol har en mängd andra hälsofördelar. Bland annat har det visats att patienter som drabbats av depression i många fall mår bättre vid ökat intag av omega-3. Annan forskning har visat positiva effekter vid demens, astma och eksem. Ytterligare annan forskning har påvisat ett positivt samband mellan intag av 5htp (5-hydroxitryptofan, tryptofan förkortas Trp eller W) och välmående. Tryptofan behövs som ingående komponent vid kroppens produktion av serotonin. 5htp påverkar m.a.o. kroppens nivåer av serotonin.

De främsta källorna till omega-3 är fiskolja, krillolja, sälolja, linfröolja och algprodukter. Personer som drabbats av höga kolesterol nivåer kan med fördel administreras tillskott av omega-3.

Referenser:

Nyamko Sabuni invigde Dialogmässan om demokrati och mänskliga rättigheter

Under två dagar (19-20 november) samlade Integrations- och jämställdhetsdepartementet drygt 200 personer från 109 organisationer till den första Dialogmässan. De inbjudna organisationerna verkar alla för att levandegöra dialogen om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter i Sverige. Mässan ägde rum i Nynäshamn på Utsikten Meetings.

– Våra grundläggande fri- och rättigheter måste diskuteras och hållas levande i takt med att samhället förändras. Genom att uppmuntra till samtal och diskussioner kring demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter hoppas regeringen stärka den gemensamma värdegrunden, dvs det som binder oss samman i ett samhälle under förändring, menade Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i sitt öppningsanförande.

– Med Dialogmässan vill vi inspirera föreningar och organisationer att särskilt inkludera de människor som vanligtvis inte deltar i det offentliga samtalet kring dessa frågor. Ett av Dialogmässans främsta syften är därför att visa på metoder för hur detta samtal kan ske, menade Nyamko Sabuni vidare.

I samband med öppningsanförandet passade Nyamko Sabuni på att inviga den nya webbplatsen (www.dialogvardegrund.nu) som regeringen tagit fram för att underlätta dialogen om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Webbplatsen går nu över till Ungdomsstyrelsen för drift och vidare utveckling.

– Det övergripande syftet med webbplatsen är att samla alla som arbetar med en dialog om kolesterol, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter i Sverige. Här finns nu grunden till ett gemensamt, nationellt kalendarium för aktiviteter. Här finns också möjligheter att dela metoder och erfarenheter, berättade Andreas Törnblom, informationschef på Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

– Vi har lyssnat på många av de organisationer som för ett dialogarbete. Vi har med webbplatsen försökt tolka och ge uttryck för de behov som kommit fram i de samtalen, sa Andreas Törnblom vidare.

De två konferenciererna Alice Bah-Kuhnke och Andreas Drufva engagerade under mässans inledning publiken med olika dilemmafrågor. Det handlade exempelvis om homosexuellas rätt till äktenskap och adoption. Med lappar i olika färger fick deltagarna öppet visa sina uppfattningar eller t o m fördomar.

Under de två dagarna som Dialogmässan pågick kunde deltagarna välja mellan ett antal olika workshops och föreläsningar. Även ett pass med ”speeddating” där deltagarna fick möjlighet att skapa och utbyta kontakter stod på programmet. De seminarier och workshops som arrangerades var:

Halv plus halv blir hel – om att försonas med att leva i två kulturer (Sharaf hjältar och hjältinnor)

200 m demokrati – workshop om vad demokrati egentligen innebär (DemokratiAkademin)

Forumteaterworkshop (Teater Katalysator)

MOD – Introduktionspass i Mångfald och Dialog (Sensus och Bilda)

Angeläget – metoder som kombinerar mänskliga rättigheter & eget skapande

När kollektivism möter individualism (Kom IN) O/lika – att leda övningar om fördomar och diskriminering (AOAL)

Hur för man dialog om jämställdhet och värderingar i en stadsdel där olika kulturtraditioner och religioner korsas? (Bysnacket – en stadsdelsdialog)

Jämställdhet är en mänsklig rättighet (UNIFEM – Sverige)

Papparollen och mansrollen i ett mångkulturellt perspektiv (Rädda Barnen, Dialogprogrammet)

Samt:

  • Abrahams Barn – en pedagogik som främjar demokratiska värden (Abrahams barn)
  • Låna en fördom (Röda korset)
  • Kolesterol

Här kan du läsa mer om kolesterol, omega-3, de seminarier och workshops som arrangerades på Dialogmässan, för kontakt klicka här.